Holly Tamara

Holly Tamara is a Cardiff based bilingual illustrator who focuses mainly on bright coloured illustration and pattern designs. She enjoys working on editorials which have a common theme of mindfulness, happiness and self-care. She is inspired by the environment, and her experiences while travelling. Her work is mainly digital, she often uses Procreate on her iPad where she has hand-picked colour palettes which remain consistent with her work as well as her own hand made fonts.

Mae Holly Tamara yn ddarlunydd dwyieithog wedi ei Ileoli yng Nghaerdydd sy’n canolbwyntio’n bennaf ar ddarluniau lliw llachar a dyluniadau patrwm. Mae hi’n mwynhau gweithio ar olygyddion sydd â thema gyffredin o ymwybyddiaeth ofalgar, hapusrwydd a hunanofal. Mae hi’n cael ei hysbrydoli gan yr amgylchedd, a’i phrofiadau wrth deithio. Mae ei gwaith yn ddigidol yn bennaf, mae hi’n aml yn defnyddio Procreate ar ei iPad lle mae ganddi baletau lliw a ddewiswyd â llaw sy’n parhau’n gyson â’i gwaith yn ogystal â’i ffontiau wedi’u gwneud â llaw ei hun.

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Holly's work

Digital

This work focuses on brightness and happiness. This piece is full of bright colours, which is usually consistent in all of her works. These pieces aim to show Holly's diversity in different work, drawing inspiration from the environment and her travels. The intention of Holly's work is to bring people joy and happiness when looking at it.

Soddgarw

Digital

 

A Welsh children's book, illustrated by Holly Tamara, using bold colours with flat shapes. The book encourages kindness and love. Using the Welsh language to her strength, Holly tackled the project well, always focusing on portraying her style while using inspiration from her travels and life experiences, whilst also keeping in mind what she would have enjoyed as a young child.

holly (12).jpg

SUBVERSION 2020. 

  • White Instagram Icon